Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุของ อบต.พะโต๊ะ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมา... (14 ก.ค. 2560)  
รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2560 (12 ก.ค. 2560)  
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 60 (06 ก.ค. 2560)  
รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (05 ก.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ถนนคสล. สายดอยเจริญ-ปากศอก (ควนตามสมบูรณ์-ควนยายก... (03 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสงอ-บ้านโหมง (ควนนายขวด) ... (14 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสานมิตร ซอย 4 (ควนนายปร... (14 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาตะเภาทอง-คลองพร (ควนนาย... (14 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสงอ-บ้านโหมง (สวนนายทวี-ส... (14 มิ.ย. 2560)
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (09 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหญาด้วน ม.12 ต.พะโต๊ะ (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในทรัพย์ ซอย 2 ม.7 ต.พะโต๊... (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำตกคลองหรั่ง (ควนนายหน่อ... (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในจอก ซอย 1 (สวนนายสวาท-นา... (17 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560 (16 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 (08 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน... (05 พ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากเ... (05 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคสล.ซอยประสานมิตร ซอย 4 (ควนนายประสิทธิ์) หมู่ที่ 18 (30 มี.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคสล.สายไสงอ - บ้านโหมง (ควนนายขวด) หมู่ที่ 17 (30 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (05 มิ.ย. 2560)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทรัพย์ ซอย 1 (ศูนย์ กศน.... (19 พ.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่องหลุย (สวนนายชาติ - สวนน... (19 พ.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางโสม (สวนนายแดง) ม.4 ต.พะ... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนั่น (ควนพาณิต) ม.3 ต.พะโต... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนั่น (ควนพาณิต) ม.3 ต.พะโต... (19 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนั่น (ควนพาณิต) ม.3 ต.พะโต... (19 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายพะโต๊ะ - หลางตาง (ควนมะนาว) หมู่ที่ 19 ตำบลพะโต๊... (16 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยปากเลข ซอย 2 (ควนนายวารินทร์) หมู่ที่ 9 ตำบลพะโต๊... (16 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายในทรัพย์ ซอย 1 (ศูนย์ กศน. - สวนนายเด่น) หมู่ที่... (16 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. สายช่องหลุย (สวนนายชาติ-สวนนายชัย) หมู่ที่ 6 ตำบลพะโ... (16 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางโสม (สวนนายแดง) หมู่ที่ 4 ตำบลพะโต๊ะ (16 พ.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนั่น (ควนนางพาณิต) หมู่ที่ 3 ตำบลพะโต๊ะ (16 พ.ค. 2560)
เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายดอยเจริญ - ปากศอก (ควนตาสมบูรณ์ - ค... (29 มี.ค. 2560)
ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. สายดอยเจริญ - ปากศอก (ควนตาสมบูรณ์ -ควนยายกุ้ง) หมู... (29 มี.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ... (17 พ.ย. 2559)
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทฺตอกคอนกรีตสายบ้านในจูน หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊... (18 มี.ค. 2559)
ประกาศ เรื่องขายทอดตลาด ทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ... (03 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในจูน (สามแยกศาลาหมู่บ... (17 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกร้องแจ่มใส (ควนตาเมื... (17 ก.พ. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
โทรศัพท์ : 0-7753-9115  โทรสาร : 0-7753-9115  อีเมล์ : 
admin@patima.go.th

www.patima.go.th