Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

1. การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  14  แห่ง

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  5  แห่ง
   - ศาลเจ้า  จำนวน  -  แห่ง

3. สาธารณสุข
   - สถานีอนามัยประจำตำบล  จำนวน  -  แห่ง
   - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  จำนวน  17  แห่ง
   - สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน  -  แห่ง
   - กองทุนยา  จำนวน  -  แห่ง
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
   - อัตราการมีและใช้สวมราดน้ำ  95%

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - สถานีตำรวจ  จำนวน  -  แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
โทรศัพท์ : 0-7753-9115  โทรสาร : 0-7753-9115  อีเมล์ : 
admin@patima.go.th

www.patima.go.th