Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม
   ตำบลพะโต๊ะมีเส้นทางคมนาคมหลักอยู่สายเดียว คือ ทางหลวงเลขที่ 4006 สายหลังสวน – ราชกรูด ตัดผ่านตำบลพะโต๊ะ ขนานไปกับแม่น้ำหลังสวนตามแนวตะวันตก – ตะวันออก แม่น้ำหลังสวนไหลตัดผ่านทุกหมู่บ้าน และถนนในตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนดินลงลูกรัง โดยเฉพาะหมู่ที่ 19 การคมนาคมไม่สะดวกโดยเฉพาะในฤดูฝน

2. การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ  จำนวน  -  แห่ง

3. การไฟฟ้า
   ตำบลพะโต๊ะมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่มีการใช้ไฟฟ้าขององค์การไฟฟ้าน้อย โดยเฉพาะ หมู่ที่ 19 บ้านปิยะภูมิ (บ้านหลางตางค์) จะมีการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีจุดบริการ จำนวน 2 จุด คือ โรงเรียนบ้านปิยะภูมิและไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของหมู่บ้าน

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - ลำน้ำ ลำห้วย  จำนวน  48  สาย
   - บึง หนอง อื่นๆ  จำนวน  6  แห่ง

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - ฝาย  จำนวน  9  แห่ง
   - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  14  แห่ง
   - บ่อโยก  จำนวน  7  แห่ง
   - สระ  จำนวน  4  แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86180
โทรศัพท์ : 0-7753-9115  โทรสาร : 0-7753-9115  อีเมล์ : 
admin@patima.go.th

www.patima.go.th